Πραγματοποίηση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΕΠΕΚΕΜ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά όλους τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και αυτοί με τη σειρά τους, τους πολίτες, προς αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας τους εκείνη την ημέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, αποτελεί ημέρα άδειας για τα μέλη μας που θα παραστούν σε αυτή, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2358/Β΄/20-6-2018, (άρθρο 2, παρ. 5Β).

Για το Δ.Σ.

      •                                       O Πρόεδρος                                      Ο  Γεν. Γραμματέας

 

 

Δημήτρης Βαζούρας                          Γιάννης Παπαϊωάννου