ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ"

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.)

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ)

σας προσκαλούν την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

στην Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα

‘’Αξιολόγηση δομών στο δημόσιο’’

Μια αντιμεταρρύθμιση στο όνομα της μεταρρύθμισης

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ, Παραλιακή Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49 – Ισόγειο).

Ώρα προσέλευσης 17.00 μ.μ.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση σε μορφή pdf