Σχετικά με τοποθετήσεις προϊσταμένων στην ΠΚΜ

κ. Περιφερειάρχη, αφού σας θυμίσουμε ότι μετά από κινηματικές ενέργειες και σειρά εγγράφων και δράσεων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «αναγκάσθηκε» το προηγούμενο καλοκαίρι να προκηρύξει τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών, διαπιστώνουμε ότι, από τότε το θέμα έχει βαλτώσει με ευθύνη της Πολιτικής ηγεσίας της ΠΚΜ.

Παράλληλα υφίσταται το απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό νομικό πλαίσιο το οποίο κατάργησε τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων αντικαθιστώντας τους με Εκτελεστικούς Γραμματείς και Γενικούς Διευθυντές

Θυμίζουμε επίσης, ότι η αποχή των υπαλλήλων από την αξιολόγηση γίνεται, μεταξύ άλλων, επειδή παραμένουμε σταθεροί στην απαίτησή μας για άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης σε όλα τα επίπεδα, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς μοριοδότηση της ανάθεσης, χωρίς συνέντευξη, με διαφάνεια και μετρήσιμα κριτήρια.

Η Πολιτική Ηγεσία εξακολουθεί να συντηρεί και να προωθεί συστηματικά μια διοικητική ιεραρχία, τοποθετώντας με αποφάσεις της τους προϊσταμένους, στηριζόμενη στη λογική των προσωπικών επιλογών, αδιαφορώντας για την όποια διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοκρατία.

Πρόσφατες περιπτώσεις που προέκυψαν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕΘ, στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Ημαθίας, αλλά και σε άλλες Υπηρεσίες της ΠΚΜ, έχουν δημιουργήσει προστριβές μεταξύ των υπαλλήλων που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία των Υπηρεσιών της ΠΚΜ.

Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι ακόμη και άξια στελέχη που τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, να αμφισβητούνται από τους συναδέλφους τους και κατά συνέπεια να δημιουργούνται έριδες, αντιπαλότητες, και διατάραξη της υπαλληλικής και προσωπικής σχέσης που οδηγεί στην υπολειτουργία των Υπηρεσιών.

Τα προοίμια κάθε διοικητικής πράξης «εξοπλίζονται» με το τεκμήριο της νομιμότητας, εξηγώντας βάσει ποιων διατάξεων έχουν την αρμοδιότητα να εκδίδουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις παρατίθενται αμέσως μετά τη φράση «έχοντας υπόψη», κατά αξιολογική ιεράρχηση: πρώτα οι νόμοι, μετά τα προεδρικά διατάγματα κ.ο.κ

Ενίοτε καταγράφουν ανερυθρίαστα ως νομιμοποιητική βάση των αποφάσεων τις αόριστες και ατεκμηρίωτες επικλήσεις, τόσο «της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών», όσο και τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων δίχως αυτά να απαριθμούνται και να αναφέρονται.

Έτσι αποκαλύπτεται όλος ο πολιτικοπαραταξιακός πατερναλισμός που αυξάνει τις αποδοχές όσων αυτοί θέλουν, μέσω του επιδόματος θέσης ευθύνης, μοριοδοτώντας «αυθαίρετα» όποιους θέλουν δίνοντας τους προβάδισμα στις επόμενες κρίσεις. Ένα είδος εργασιακού εκφοβισμού, αυταρχισμού, εκδικητικών μετακινήσεων που έχει θύματα δημοσίους υπαλλήλους καριέρας. Τα υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη, αφήνουν να υπονοηθεί ότι η εύνοιά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπηρεσιακή εξέλιξή των υπαλλήλων τους. Οι εργαζόμενοι εθίζονται γρήγορα να αντιμετωπίζουν αυτή τη συμπεριφορά ως φυσιολογική, με αποτέλεσμα το ντόμινο της πολιτικοπαραταξιακής εξάρτησης να εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλη την ιεραρχία. Έτσι, άξια στελέχη της διοίκησης αποδίδουν την εξέλιξή τους, όχι στα προσόντα και τις ικανότητές τους, αλλά στις «προσωπικές εκτιμήσεις των πολιτικών προσώπων». Ευνουχισμένοι από κάθε θεμιτή φιλοδοξία αξιοκρατικής ανέλιξης, καλούνται να διοικήσουν υφισταμένους, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο επαγγελματικών και προσωπικών ματαιώσεων που οδηγεί, εν τέλει, σε διοικητική αναποτελεσματικότητα.

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία της ΠΚΜ να σεβασθεί τις συνταγματικές αρχές της ισότητας της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε υπαλλήλου στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 4 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος) που, κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο τη διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα αλλά και, περαιτέρω, τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων κλπ) των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Η διαφάνεια και αξιολόγηση αποτελούν μονόδρομο. Μένει να τους εφαρμόσει η ΠΚΜ.