Οδηγός αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα

Η ΑΔΕΔΥ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησαν τον «Οδηγό Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Δημόσιο Τομέα».

Στον Οδηγό παρουσιάζονται, συνοπτικά:

 • τα ευρήματα της σχετικής μελέτης του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ,
 • το διεθνές και ελληνικό νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης σχετικών συμπεριφορών,
 • προτάσεις πολιτικής για τη συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου του δημόσιου τομέα, και
 • πρακτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν πρόσωπα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία τους.

Στρατηγάκη Μ, Μαυρομμάτη-Λαγάνη Α, Χαραλάμπη Α, Παπακωνσταντίνου Χ, Μιχαλοπούλου Α, (2022), Έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα, Αθήνα, Κοινωνικό Πολύκεντρο.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τον κατεβάσετε ή να τον προμηθευτείτε από τα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ.

Οδηγός
Δείτε εδώ την μελέτη: https://kpolykentro.gr/2022/05/24/ekdosi-sexpar/
                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ