ΥΠΟΓΡΑΦΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΣΣΕ) ΣΤΗΝ ΠΚΜ!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την τροποποιητική-συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) που αφορά στον καθορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας των διατάξεων του άρθρου 2 της ΕΣΣΕ (ΦΕΚ 2358/Β΄/20-6-2018), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Οι ενέργειες του ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ, με συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με συναδέλφους και προϊσταμένους Δ/νσεων, που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της ΕΣΣΕ στην ΠΚΜ, έφεραν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης.

Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται ακόμη μεγαλύτερος αριθμός Υπηρεσιών και υπαλλήλων, τόσο παλαιότεροι που δεν είχαν συμπεριληφθεί για διάφορους λόγους, όσο και καινούργιοι συνάδελφοι που ήρθαν στην ΠΚΜ μέσω της κινητικότητας ακόμη και εντός του 2022!

Η προσπάθεια του Δ.Σ του ΣΕΠΕΚΕΜ να είναι δίπλα σε κάθε μέλος του Συλλόγου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και για την βελτίωση και την συνεχή επικαιροποίηση της ΕΣΣΕ θα συνεχίζεται.

 
                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Files: