Συνεχίζουμε την «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» από όλες τις διαδικασίες της «αξιολόγησης»

Συνεχίζουμε την «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» από κάθε διαδικασία που αφορά την «αξιολόγηση» σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ και της Ομοσπονδίας με μαζικές διαδικασίες και συλλογικό αγώνα.

Καταθέτουμε δήλωση συμμετοχής (συνημμένο σχέδιο) στην αποχή από την «αξιολόγηση» και την κοινοποιούμε στο πρωτοβάθμιο Σύλλογο, μέσα στις φετινές προβλεπόμενες προθεσμίες για την «αξιολόγηση»:

 • Από 2/5/2022 έως 27/5/2022 ο αξιολογούμενος καταθέτει την δήλωση αποχής από την αξιολόγηση.

 • Από 30/5/2022 έως 16/09/2022 καταθέτει την δήλωση αποχής από την αξιολόγηση ο αξιολογητής Α΄.

 • Από 19/09/2022 έως 31/10/2022 καταθέτει την δήλωση αποχής από την αξιολόγηση ο αξιολογητής Β΄.

-- 
           Για το ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ

       ο Πρόεδρος           ο Γεν. Γραμματέας

      Δημήτρης Βαζούρας        Γιάννης Παπαϊωάννου