Για τον άδικο αποκλεισμό των υπαλλήλων ΔΕ από το Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Οδηγών

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4850/2021, «Οδηγώντας με ασφάλεια…, …και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», εξαιρούνται από Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Οδηγών  (Άρθρο 17), αναιτιολόγητα οι υπόλοιποι υπάλληλοι τις κατηγορίας ΔΕ, με μοναδική εξαίρεση την ειδικότητα ΙΕΚ «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Ο ΣΕΠΕΚΕΜ θεωρεί ότι η κατηγορία των ΔΕ υπαλλήλων θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Οδηγών για τους παρακάτω λόγους :

 1. Στο άρθρο 7 του Νόμου τους θεωρεί ικανούς για Επιτηρητές Θεωρητικής Εκπαίδευσης όλων των θεωρητικών εξετάσεων που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών (ΠΕΙ, ADR, ΣΕΚΑΜ, ΤΑΞΙ)
 2. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί λίγοι Υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ έχουν τις ανάλογες άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Γ΄Δ ΄και Ε΄. Αυτό θα δυσχεραίνει το έργο των Υπηρεσιών, καθώς με την συνταξιοδότηση των παλιών εξεταστών δεν θα υπάρχουν ανάλογοι εξεταστές με τις ανάλογες και αντίστοιχες άδειες οδήγησης.
 3. Οι νέοι Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ που εργάζονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και είναι κάτοχοι των αντίστοιχων επαγγελματικών διπλωμάτων οδήγησης διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην διενέργεια τέτοιου είδους εξετάσεων μιας και η φύση της εργασίας τους είναι ανάλογη και πολλοί από αυτούς έχουν καταταχθεί στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών με τα ανάλογα Διπλώματα κατηγορίας Γ΄Δ ΄και Ε΄, οπότε με την ανάλογη πρόσθετη εκπαίδευση που θα γίνει από το Υπουργείο, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο έργο του εξεταστή.

Καλούμε:

 • το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προχωρήσει σε τροπολογία του άρθρου 17 του Ν. 4850/21,
 • τον Περιφερειάρχη ΚΜ και Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προώθηση σχετικής τροπολογίας

 ώστε:

 • Να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος τόσων έμπειρων ΔΕ υπαλλήλων των Περιφερειών
 • Να αξιοποιηθεί στο έπακρο το υπάρχον προσωπικό στις Περιφέρειες που συνεχώς μειώνεται
 • Να ενισχυθούν οι Περιφέρειες στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ειδικά στις κατηγορίες των υποψηφίων οδηγών για τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης

Για το Δ.Σ.

    • Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

 

Δημήτρης Βαζούρας                               Γιάννης Παπαϊωάννου