ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προτίθεται να βραβεύσει παιδιά ΜΕΛΩΝ του - όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων - που πέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 και εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Προκειμένου να οργανωθεί αρτιότερα η εκδήλωση της βράβευσης καλούμε όλα τα ΜΕΛΗ που τα παιδιά τους πέτυχαν στις εξετάσεις να αποστείλουν στον ΣΕΠΕΚΕΜ μέχρι και την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 την απαραίτητη βεβαίωση εγγραφής από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα (η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση του ΜΕΛΟΥΣ προς τον Σύλλογο / βλ. συνημμένο αρχείο pdf).

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου δικαίωμα βράβευσης έχουν:

Τα παιδιά των ΜΕΛΩΝ του Συλλόγου που εισήχθησαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για τη συγκεκριμένη δράση, ΜΕΛΗ εννοούνται όλες και όλοι οι συνάδελφοι που εγγράφηκαν στον ΣΕΠΕΚΕΜ μέχρι 31/5/2013 (δηλαδή πριν την έκδοση των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την βράβευση αποτελεί η φυσική παρουσία του δικαιούχου ή εκπροσώπου αυτού στην εκδήλωση.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από τους:

  1. Παπαλεξίου Αφεντούλα (Πρόεδρος του Δ.Σ.) τηλ. 2313319689

  2. Βαζούρα Δημήτριο (Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.) τηλ. 2313319905

  3. Παπαϊωάννου Ιωάννη (Ταμίας του Δ.Σ.) τηλ. 2313319932

Για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από τους Προέδρους των Τοπικών Τμημάτων του ΣΕΠΕΚΕΜ.

Από το Δ.Σ.