Αναγνώριση προϋπηρεσίας μεταταγμένων συναδέλφων στην ΠΚΜ μέσω του ΕΣΚ

Λαμβάνοντας υπόψη το  σχετικό έγγραφο του  Γ.Λ.Κ.  (συν/νο),  από το οποίο προκύπτει η θετική θέση, υπέρ της αναγνώρισης του συνόλου της προϋπηρεσίας που είχαν όσοι συνάδελφοι έχουν μεταταχθεί με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με προϋποθέσεις, επιβάλλεται να επανεξεταστεί η αδικία που έχει συντελεσθεί με την μη μεταφορά του συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας των εν λόγω συναδέλφων και κατά συνέπεια με την κατάταξη τους σε χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Στους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στην ΠΚΜ μέσω του ΕΣΚ, δεν αναγνωρίστηκε μέρος της προϋπηρεσίας που τους είχε αναγνωρίσει ο φορέας από τον οποίο προέρχονταν. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να μην έχει προσμετρηθεί ήδη υπηρετημένη προϋπηρεσία των εν λόγω συναδέλφων.

Ζητάμε  να προχωρήσει άμεσα η επανεξέταση του θέματος και η  αποκατάσταση αυτής της αδικίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της διανυθείσας προϋπηρεσίας και να σταματήσει η αγωνία και η οικονομική ταλαιπωρία των συναδέλφων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του εγγράφου του Γ.Λ.Κ.

 

                                                                          Για το ΔΣ

                     Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

               Δημήτριος Βαζούρας                                            Ιωάννης Παπαϊωάννου