Φύλαξη εισόδων και έλεγχος εισερχομένων στα κτίρια της ΠΚΜ

Στο πλαίσιο των μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών και δράσεων της Περιφέρειας για την προστασία του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων της ΠΚΜ έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και  των μέτρων και ρυθμίσεων όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους, σας καταθέτουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται για την φύλαξη των εισόδων και των έλεγχο των εισερχομένων πολιτών στα κτίρια της ΠΚΜ όλων των Π.Ε.

Η απαίτηση της νομοθεσίας να ανταποκριθεί η ΠΚΜ τάχιστα σ’ αυτή την κατεπείγουσα ανάγκη που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊού μας προβληματίζει, αφενός γιατί είναι μεγάλη η γεωγραφική διασπορά των κτιρίων που στεγάζονται οι οργανικές μας μονάδες και αφετέρου διότι δεν διαθέτουμε προσωπικό με καθήκοντα φύλαξης και ελέγχου των προσερχομένων πολιτών.

Είναι γνωστό, ότι σε πολλά κτίρια η φύλαξη και ο έλεγχος εισόδου των πολιτών σε αυτά έχει ανατεθεί σε υπαλλήλους της ΠΚΜ, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συναδέλφων να απασχολείται σε καθήκοντα που δεν συνάδουν με την ειδικότητα τους και παράλληλα να γίνεται ακόμη πιο έντονο το ήδη υπαρκτό πρόβλημα της υποστελέχωσης στην ΠΚΜ.

Σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, απαιτούμε και καλούμε τον Περιφερειάρχη, να προχωρήσει άμεσα η ΠΚΜ σε άλλο τρόπο π.χ. σε χρησιμοποίηση των συμβασιούχων για έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία (covid) ή των εργαζομένων με προγράμματα του ΟΑΕΔ ή εταιρείας υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας, η οποία θα διενεργεί στις εισόδους κατά τις εργάσιμες ημέρες τον αναγκαίο έλεγχο της πρόσβασης του κοινού στους χώρους εργασίας για την αυστηρή επιτήρηση των μέτρων προφύλαξης και την αποτροπή περιστατικών συνωστισμού, ώστε να αποδεσμευτεί ο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων της ΠΚΜ που ετεροαπασχολούνται καθημερινά στις εισόδους των κτιρίων.

 

                                                                  Για το ΔΣ

                     Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

               Δημήτρης Βαζούρας                                               Γιάννης Παπαϊωάννου