Επιχορήγηση συμμετοχής παιδιών των μελών μας σε καλοκαιρινά ΚΔΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ  αποφάσισε να επιχορηγήσει την συμμετοχή παιδιών των μελών μας που συμμετείχαν σε θερινά προγράμματα ΚΔΑΠ με πληρωμή, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος των εξόδων.

Όσων από εσάς τα παιδιά συμμετείχαν σε θερινά προγράμματα ΚΔΑΠ, μπορείτε να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση και να την προσκομίσετε μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρακαλούμε να τα αποστείλετε, μέχρι τις 8-10-2021  στο e-mail:   L.lazaridis@pkm.gov.gr     

Εναλλακτικά, μπορείτε να τα παραδώσετε στον Ταμία του ΣΕΠΕΚΕΜ, Λάμπρο Λαζαρίδη ή στους Προέδρους των Τοπικών Τμημάτων του ΣΕΠΕΚΕΜ

                                               Για το ΔΣ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       Δ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                        Α. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ