ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προτίθεται να βραβεύσει παιδιά ΜΕΛΩΝ του - όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων - που πέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021 και εισήχθησαν στα ΑΕΙ της χώρας.

Προκειμένου να οργανωθεί αρτιότερα η εκδήλωση της βράβευσης καλούμε όλα τα ΜΕΛΗ που τα παιδιά τους πέτυχαν στις εξετάσεις να αποστείλουν στον ΣΕΠΕΚΕΜ μέχρι και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 την απαραίτητη βεβαίωση εγγραφής από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα (η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση του ΜΕΛΟΥΣ προς τον Σύλλογο / βλ. συνημμένο αρχείο).

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου δικαίωμα βράβευσης έχουν τα παιδιά των ΜΕΛΩΝ του Συλλόγου που εισήχθησαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στα ΑΕΙ της χώρας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από: 

Κατερίνα Καμπανού (Κτίριο Βασιλίσσης Όλγας τηλ. 2313319612,  K.Kampanou@pkm.gov.gr)

Καφαντάρη Παναγιώτη (1ος όροφος Νέου Κτιρίου τηλ. 2313330389,  P.Kafantaris@pkm.gov.gr)

Παπαϊωάννου Γιάννη (3ος όροφος Νέου Κτιρίου τηλ. 2313319129,   I.Papaioannou@pkm.gov.gr)

Για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από τους Προέδρους των Τοπικών Τμημάτων του ΣΕΠΕΚΕΜ.

                                               Για το ΔΣ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          Δ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                        Α. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ