Επίσπευση διαδικασιών έκδοσης νέας συμπληρωματικής απόφασης ΕΣΣΕ

Κύριε Περιφερειάρχη,

Η τελευταία απόφασή σας που αφορά στην εφαρμογή της ΕΣΣΕ στους υπαλλήλους της ΠΚΜ που δικαιούνται να συμπεριληφθούν στην εν λόγω απόφαση, είχε εκδοθεί στις 10  Νοέμβριου 2020. Έκτοτε και παρόλο που πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, καθώς προστίθενται συνεχώς νέα μέλη στον ΣΕΠΕΚΕΜ και επομένως αποκτούν το δικαίωμα να ενταχθούν στην Συλλογική Σύμβαση, δεν έχετε προχωρήσει σε νέα έκδοση συμπληρωματικής απόφασης. Αυτό έχει ως αποτελέσματα, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων-μελών μας να στερούνται τα οφέλη και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ΕΣΣΕ.

Με έγγραφο της, η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας, κάλεσε τους Διευθυντές της ΠΚΜ να αποστείλουν τις σχετικές εισηγήσεις τους ως τις 9-7-2021. Παράλληλα τονίζουμε, με ιδιαίτερη βαρύτητα, ότι υπάρχουν εισηγήσεις Διευθυντών που έχουν αποσταλεί από τα μέσα του Σεπτεμβρίου 2020 και δεν πρόλαβαν να συμπεριληφθούν στην απόφαση σας, της 10ης-11-2020.

Ζητάμε να μην χρονοτριβήσετε άλλο και να επισπεύσετε την έκδοση της νέας συμπληρωματικής απόφασης στην οποία να συμπεριληφθούν όσες εισηγήσεις Διευθυντών έχουν ήδη αποσταλεί, ώστε να τερματισθεί η αναμονή των μελών μας, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τους 10 μήνες, οδηγώντας στους σε απώλεια δικαιωμάτων τους.

Αναμένουμε την άμεση απάντησή σας

 

Για το Δ.Σ.

 

       Ο Πρόεδρος                                        Η Γ. Γραμματέας                                           

 

    Δ.  Βαζούρας                                          Α. Παπαλεξίου