ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το 188/13-7-2021 έγγραφό της  ενημερώνει ότι ισχύει η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Παράλληλα, η ΟΣΥΑΠΕ με την 99/15-7-2021 ανακοίνωση της καλεί επίσης στην συμμετοχή μας και στην συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση

Στην διάρκεια των ετών που αντιδράσαμε σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις, με τον αγώνα μας καταφέραμε:

  • Να καταργηθεί η μορφή αξιολόγησης που χώριζε υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες τους εργαζόμενους (άριστοι-μέτριοι-κακοί)
  • Να καταργηθεί η τροποποιημένη συνέχεια της προηγούμενης μορφής που χώριζε τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες (άριστοι & οι υπόλοιποι)
  • Να καταργηθεί ο αποκλεισμός από τις κρίσεις προϊσταμένων όλων των υπαλλήλων που δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση
  • Να καταργηθεί ο αποκλεισμός από τις κρίσεις όσων προϊσταμένων δεν ολοκλήρωναν τις σχετικές με την αξιολόγηση υποχρεώσεις τους.
  • Τροποποίηση  του Υπαλληλικού Κώδικα όπου σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356/25-6-2020) για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων αναφέρεται ότι «κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων ανά Υπηρεσία, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής (άρθρο 84 Υ.Κ.) και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο (άρθρο 85 Υ.Κ.) δε λαμβάνεται υπόψη».

Επιπλέον, βασικό στοιχείο της συμμετοχής μας στην αποχή από την αξιολόγηση, είναι η διεκδίκηση μας να προκηρυχθούν και να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων ευθύνης, ώστε να έχουμε τους πρώτους Προϊσταμένους, όλων των βαθμίδων ευθύνης, που θα προκύψουν με αντικειμενικά κριτήρια και με διαφανείς διαδικασίες.

Όταν ο Δημόσιος Τομέας είναι απογυμνωμένος από εργαζόμενους και το σύνολο των υπηρεσιών είναι υποστελεχωμένο, όταν η επιλογή στις θέσεις ευθύνης δεν γίνεται μέσα από δημοκρατικές, διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες και η απευθείας ανάθεση καθηκόντων θέσεων ευθύνης από παρέκκλιση έχει γίνει ο μόνιμος κανόνας, όταν οι χρηματοδοτήσεις κάθε χρόνο μειώνονται,  όταν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας συνεχώς αυξάνονται και ταυτόχρονα εντατικοποιείται κάθε μορφή εργασίας, όταν παραγωγικές δραστηριότητες του δημοσίου, άμεσα ή έμμεσα εκχωρούνται σε ιδιώτες, ως εργαζόμενοι έχουμε χρέος να συνεχίζουμε να στεκόμαστε απέναντι σε πολιτικές που απαξιώνουν τους υπαλλήλους και προωθούν την ανθρωποφαγία μεταξύ μας λόγω  του ανταγωνιστικού και τιμωρητικού χαρακτήρα τους.

Απέχουμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και καταθέτουμε δήλωση συμμετοχής (συνημμένο σχέδιο) στην αποχή από την «αξιολόγηση», την οποία κοινοποιούμε στον ΣΕΠΕΚΕΜ, μέσα στις φετινές προβλεπόμενες προθεσμίες για την «αξιολόγηση»:

Από 2/8/2021 έως 17/9/2021 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά.

Από 20/9/2021 έως 26/11/2021 ο Α΄ αξιολογητής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά.

Από 29/11/2021 έως 31/12/2021 ο Β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά.

Συνεχίζουμε την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία που αφορά την «αξιολόγηση» !! Συνημμένη σας αποστέλλουμε  ΤΗ ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ, την οποία σας καλούμε να συμπληρώσετε και να την καταθέσετε στην Διεύθυνση ή Υποδ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, αντίστοιχα.

                                               Για το ΔΣ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

       Δ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                        Α. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ