προσφορά από εταιρεία  Κινητής, Σταθερής τηλεφωνίας & Ενέργειας

Προσφορά από εταιρεία  Κινητής, Σταθερής τηλεφωνίας & Ενέργειας

H συγκεκριμένη προσφορά, αφορά στα μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ και πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας μέλους του Συλλόγου

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έντυπα και στα τηλέφωνα 231 0460711  695 5585020