προσφορά από ιατρό καρδιολόγο

Προσφορά από γνωστό ιατρό καρδιολόγο της Θεσσαλονίκης και την οποία σας διαβιβάζουμε.  

H συγκεκριμένη προσφορά, αφορά στα μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ και στα μέλη της οικογενείας τους και πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας μέλους του Συλλόγου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο, ανοίγοντας και διαβάζοντας το συνημμένο έγγραφο της προσφοράς.