πιστοποίησης γνώσης αγγλικής γλώσσας  και πληροφορικής

Προσφορά από πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσης αγγλικής γλώσσας  και πληροφορικής. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων και την επιτυχή εξέταση, είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, οπότε μπορεί να τα παρακολουθήσει όποιο μέλος του ΣΕΠΕΚΕΜ  θελήσει, ανεξάρτητα της περιοχής κατοικίας του, σε οποιοδήποτε μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

H συγκεκριμένη προσφορά, αφορά στα μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ και πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας μέλους του Συλλόγου

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έντυπο ή στα τηλέφωνα του κέντρου εκμάθησης 

τηλ. 2311302555,  2311244055