ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Δείτε στη συνέχεια την ενημερωτική εγκύκλιο και την αίτηση συμμετοχής για  εκπαιδευτικά προγράμματα για γυναίκες σε θέματα ισότητας που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη.Το πρόγραμμα παρέχεται στα μέλη μας δωρεάν , είναι πιστοποιημένο και σε κάθε εκπαιδευόμενη που συμμετέχει επιτυχώς, χορηγείται ειδική βεβαίωση πιστοποίησης, με μοριοδότηση ένα μόριο ανά επτά ώρες εκπαίδευσης (Ν.3528/2007).