ΑΔΕΔΥ: Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι 30/06/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,  Όπως ενημερωθήκαμε, σήμερα, από τον Υπουργό Εσωτερικών, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου παρατείνεται μέχρις τις 30/06/2021, ύστερα από σχετικό αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Εντός των ημερών θα υπογραφεί η σχετική απόφαση την οποία και θα σας αποστείλουμε.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ