Κατά προτεραιότητα εμβολιασμοί ειδικών κατηγοριών εργαζομένων στην ΠΚΜ

Είναι προφανές, ότι με τη διεύρυνση των εμβολιασμών ενάντια στον «κορωνοϊό» θα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εμβολιασμού ολοένα και περισσότερες ομάδες εργαζομένων.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, το πρώτο κριτήριο όσων θα κάνουν το εμβόλιο ενάντια στον κορωνοϊό, «είναι ο αυξημένος κίνδυνος από νόσηση», δηλαδή τα άτομα με «μεγάλη ηλικία» καθώς αυτός είναι ο «υπ' αριθμόν ένα κίνδυνος για βαριά νόσηση».

Το δεύτερο κριτήριο είναι «ο αυξημένος κίνδυνος λόγω έκθεσης στον ιό» και η κύρια ομάδα «που εκτίθεται και κινδυνεύει σοβαρά από τον ιό, οι υγειονομικοί». Το τρίτο κριτήριο είναι «η διασφάλιση της φροντίδας και της νοσηλείας ατόμων ευάλωτων, ατόμων ηλικιωμένων, ατόμων που ζουν σε ειδικές δομές, σε δομές αποκατάστασης ή και οι χρονίως πάσχοντες».

Αναμφίβολα, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε αρκετές ομάδες υπαλλήλων της ΠΚΜ  το αντικείμενο της καθημερινής εργασίας τους σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό, με τους λόγους που καθόρισαν την προτεραιοποίηση όσων πρέπει να προηγηθούν στον εμβολιασμό ενάντια στον κορωνοϊό. Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι σε Υπηρεσίες της ΠΚΜ, όπως ενδεικτικά, Υγειονομικοί, Κτηνίατροι, Επόπτες κ.ά., επιβάλλεται να ενταχθούν άμεσα στις  κατηγορίες που θα εμβολιασθούν κατά προτεραιότητα, καθώς έχουν ένα τόσο σημαντικό έργο για την προστασία της Υγείας των πολιτών, όπου πιθανή διασπορά του ιού, εκτός των άλλων, συνεπάγεται το προσωρινό κλείσιμο των υπηρεσιών με πολλαπλές επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των κλειστών κοινωνιών.

Μαζί με όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, συνιστούμε και προτρέπουμε τη Διοίκηση της ΠΚΜ να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνουν:

  • κατά προτεραιότητα εμβολιασμοί των προαναφερομένων κατηγοριών εργαζομένων με στόχο τη θωράκιση τους.
  • Μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ, σε όλο το προσωπικό αρμοδιότητας της ΠΚΜ.

 

                                                  Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

 

Δημήτριος Βαζούρας                                                 Αφεντούλα  Παπαλεξίου