Χρήση μάσκας και τήρηση μέτρων προστασίας στις Υπηρεσίες της ΠΚΜ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους της ΠΚΜ κατά την διάρκεια της εργασίας τους και της παρουσίας τους στα κτίρια των Υπηρεσιών της ΠΚΜ,  "ξεχνούν" την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και ιδιαίτερα την χρήση της μάσκας!!!

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική εντός των Υπηρεσιών μας και οι σχετικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τους συναδέλφους των Διευθύνσεων Υγείας, γίνονται υποχρεωτικά και εντός των Υπηρεσιών.
Ως ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ σας εφιστούμε την προσοχή και παρακαλούμε να τηρείται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας,ιδιαίτερα την χρήση μάσκας, ώστε να προστατεύσουμε την υγεία μας, αλλά και οι συνάδελφοι-ελεγκτές να μην βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση της επιβολής προστίμων σε συναδέλφους τους
 
  ΦΕΚ 186/Β΄/2021  Άρθρο 2  
Υποχρέωση χρήσης μάσκας 
1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 
2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
 
 
Από το ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ