ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα.

Το Προεδρικό Διάταγμα, ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί διότι, όπως ενημερώνει ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος αποτελεί συναρμοδιότητα των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. «Ειδικότερα, μετά την ψήφιση του Ν. 4024/2011 και τη διασύνδεση του βαθμολογίου και του μισθολογίου, καθίσταται σαφές ότι το υπουργείο μας δεν δύναται να ενεργήσει μονομερώς προκειμένου να προωθήσει την έκδοση του εν λόγω διατάγματος» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης και προσθέτει ότι η ρύθμιση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας και από τον ιδιωτικό τομέα θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μισθολογικής δαπάνης των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, «ζήτημα επί του οποίου επιλαμβάνεται το υπουργείο Οικονομικών».

Το έγγραφο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πύρρου Δήμα, για την καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που έχει προβλεφθεί στο Ν. 4024/2011 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕΜΠΕ